Engleski jezik

 

Pored redovne nastave, u školi Rubicon se organizuju i posebni časovi konverzacije koji za osnovni cilj imaju obnavljanje i usavršavanje znanja engleskog jezika.

Časovi su osmišljeni tako da poboljšaju sposobnost komunikacije polaznika. Glavni akcenat je na održavanju i obogaćivanju vokabulara i cilj ovog kursa je da se aktivira prethodno stečeno znanje id a se postigne soboda izražavanja kroz razgovor na zadate teme i situacije.

Uz časove sa izvornim govornikom, ovaj kurs vam omogućava da na nov i zabavan način propričate engleski.