Nemački jezik

 

Danas, zbog potrebe sve većeg broja ljudi, koji žele da svoje školovanje i karijeru nastave u inostranstvu, nastaje sve veća potreba za što bržim usvajanjem jezika.

Intenzivni kurs nemačkog jezika namenjen je odraslim polaznicima i studentima.

Nastava se odvija 3 puta nedeljno po 90 minuta i ceo kurs traje jedan semestar. Po završetku kursa, svi polaznici polažu završni ispit i dobijaju zvanični sertifikat naše škole o završenom kursu.