Nemački jezik

 

Škola Rubicon organizuje pripremnu nastavu za polaganje Goethe ispita. Sticanjem ovog sertifikata dobijate priznanje na većini fakulteta u inostranstvu ili prilikom zapošljavanja u nekoj svetskoj firmi.

Tokom ovog specijalizovanog kursa, polaznicima se omogućava da se upoznaju sa svim veštinama koje se boduju i ocenjuju na Goethe ispitima: čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija.